Paijulan talkootyösopimuksen jälkipyykki

Kuten aikaisemmassa kirjoituksessani kerroin, Paijulan talkootyösopimuksen jälkipyykki Nousiaisten kunnan ja Paijula pysyy ja paranee ry välillä lähti liikkeelle varsin verkkaisesti. Asian käsittely Nousiaisten kunnassa ei edennyt aivan parasta mahdollista tahtia, vaan päätös asiasta saatiin aikaiseksi noin yhdeksässä kuukaudessa.

Yhdistys lähetti kuntaan oikausvaatimuksen päätöksen sisällöstä ja kunnanhallituksen on käsiteltävä oikaisuvaatimus viivytyksettä. Kunnanhallituksen kokouksen 12.10.2020 esityslistassa todettiin, että kunnan lakiavustajan mukaan tehty sopimus ei edelleenkään sido kuntaa ja ehdotuksena oli että oikaisuvaatimus hylätään.

Kokouksen lopputuloksena kunnahallitus kuitenkin päätti äänin 6-2 hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja maksaa aiemmin esitetyn laskun. Tämä oli varsin odottamaton lopputulos, sillä aiemmin hallitus oli pitänyt sopimusta kuntaa sitomattomana ja sen vuoksi hylännyt maksuvaatimuksen.

Kunta lopulta maksoi 2.12.2020 laskun, joka lähetettiin kuntaan 9.12.2019. Vuoden viivästys maksussa tarkoittaa myös, että alkuperäisen laskun päälle ehtii kertymään jonkin verran korkoja. Niitä tosin kunta ei tällä päivällä maksanut.

Yhdistys oli jättänyt asian käräjäoikeuteen riidattomana maksamattomana laskuna. Ennen käräjäoikeuden päätöstä kunta ehti kuitenkin maksaa myös viivästyskulut yhdistykselle. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Vai onko? Kunnalle tästä varmasti aiheutui melkoinen summa ylimääräistä maksettavaa niin korkokulujen kuin heidän käyttämiensä lakimiespalveluiden käytöstä. Voisi melkein kysyä, että kannattiko?

Vanhempainyhdistys oli alusta asti melko varma, että kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimus kunnan ja yhdistyksen välillä. Lain silmissä kunta oli siis maksuvelvollinen, yksittäisten kunnan päättäjien vastustuksesta huolimatta.


Uutisointia Paijulan talkootyösopimuksen vaiheista

Talkoosopimuksen puintia uutisoitiin Vakka-Suomen Sanomissa 5.10.2020

Vakka-Suomen Sanomat noteerasi Yle Perjantain lähetyksen ja sopimuksen puinnin pääkirjoituksessaan 8.10.2020

Vakka-Suomen Sanomat uutisoi kunnanhallituksen päätöksestä 14.10.2020

Myös Turun Sanomat uutisoi aiheesta 15.10.2020


Alkuun

Talkoourakka josta sopimuksesta on kyse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *